• Az erkölcstan oktatása és közműveltségi tartalmai az általános iskolában (60 órás képzés)
PDF Nyomtatás E-mail

A továbbképzés megnevezése: Az erkölcstan oktatása és közműveltségi tartalmai az általános iskolában (60 órás képzés)

Szervezõ neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0446-06
Alapítási engedély szám: 957/108/2013
Alapító neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2018. 06. 06.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Az általános iskola alsó- és felső tagozatán az erkölcstan oktatását a 2011. évi CXC. - a nemzeti köznevelésről szóló - törvényben elfogadott tartalmaknak megfelelő felhasználásához gyakorlatban használható elméleti és módszertani felkészítést adni. Elsősorban a köznevelés feladatának meghatározását megismertetni; ennek részeként az erkölcstan oktatásának formáit és tartalmát bemutatni az alapfokú nevelés-oktatás különböző évfolyamain. A Nat (2012),s a Kerettanterv (Erkölcstan oktatása) kapcsolatának szemléltetése, s az ezek alapjául szolgáló erkölcsi fejlődés szakaszainak (a kognitív pszichológia irányzatának követői szerint) felelevenítése. Az erkölcsi nevelés és a művészetoktatás kapcsolatának feltárása.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés célja az általános iskola alsó- és felső tagozatán az erkölcstan oktatását a 2011. évi CXC. - a nemzeti köznevelésről szóló - törvényben elfogadott tartalmaknak megfelelő felhasználásához gyakorlatban használható elméleti és módszertani felkészítést adni. Cél továbbá a köznevelés feladatának meghatározását megismertetni; ennek részeként az erkölcstan oktatásának formáit és tartalmát bemutatni az alapfokú nevelés-oktatás különböző évfolyamain. A Nat (2012),s a Kerettanterv (Erkölcstan oktatása) kapcsolatának szemléltetése, s az ezek alapjául szolgáló erkölcsi fejlődés szakaszainak (a kognitív pszichológia irányzatának követői szerint) felelevenítése.

A képzés fő tematikai egységei:
- Bemutatkozás
- Köznevelés feladata és értékei. Az erkölcstan oktatása az alapfokú nevelés-oktatás különböző évfolyamain
- Az erkölcsi fejlődés szakaszai a kognitív pszichológia irányzatának követői szerint
- Az erkölcsi nevelés és a művészetoktatás feladata
- Az erkölcsi nevelés, az erkölcsi oktatás helyi adaptációjának lehetőségei
- A tanfolyam zárása

A tanúsítvány kiadásának feltételei
- részvétel az összóraszám 90%-án, valamint a résztvevők készítsenek prezentációt (a továbbképzésen "mini-tantestületekben" elgondoltak és bemutatottak mintájára), amely tartalmazza az általa képviselt ("saját") intézményi adaptációs lehetőségének bemutatását, 1. vagy 5. évfolyam egy-egy negyedévére, minimum 6* maximum 10 dia formájában. A prezentációt a képzés befejezését követő 14 napon belül kell benyújtani a képzőnek.

*A 6 dia indoklása: az iskolai negyedévek kb 6 hetes ciklusokban megragadhatók, aztán szünetek következnek.

Értékelési szempontok:
-megjelenik benne a Nat (2012) alapfokú nevelés-oktatás pedagógiai szakaszára megfogalmazott értékek, tulajdonképpen a javasolt Erkölcstan kerettanterv tematikus csomópontjainak egyfajta feldolgozási lehetőségei (melyej a helyi tantervbe beépíthetők) .Első évfolyamon a tantárgy középpontjában a gyermeki személyiség álljon, melynek formálását multidiszciplináris (praktikusan kereszttantervi) szemléletben kell kidolgozni. Ezek lehetnek az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, mesék; témanapok. Tükröződjék a kidolgozott anyagban, hogy az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – résztvevőiként tekint.
Ötödik évfolyamon: az azonosulás; nemi és/vagy etnikai identitás; önismeret és társas kultúra; érzelmi - indulati élet szabályozása; esztétikai tudatosság; a magatartást befolyásoló értékek és erények mint az identitás részei jelenjenek meg; a meséken kívül a mondák, egyéb irodalmi alkotások, felelős állampolgárként a test és lélek egészségének problematikája, vagy a kapcsolatok: barátság, szeretet megjelenési formái, kortársi csoportok vagy a társadalmi együttélés formái adják az órák vagy tanórán kívüli megoldásokat. Mindezt tartalmazzák a prezentációk.
Az egyes tanegységek lehetnek 45 perces órák, tanulmányi kirándulások, s más, tanórán kívüli tevékenységek, pl.:projektorientált feldolgozások.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzésen résztvevő pedagógus a 60 óra elvégzése után

- ismerje meg az alapfokú nevelés-oktatásra vonatkozó törvényi hátteret (a 2011. évi CXC. - a nemzeti köznevelésről szóló - törvényt)
- ismerje meg az alapfokú nevelés-oktatásra vonatkozó legfelső tartalmi szabályozó dokumentumot (Nat 2012);
- ismerje az alapfokú nevelés-oktatásra vonatkozó szabályozók egymáshoz való viszonyát; egymásra épülését (Nemzeti Köznevelési Törvény - Nat - Kerettanterv - Helyi tanterv)
- tudja a Nat (2012) alapfokú nevelés-oktatás pedagógiai szakaszára megfogalmazott érvényes értékeket, műveltségképet:
*KÖZNEVELÉS FELADATA és ÉRTÉKEI: az erkölcstan oktatása az alapfokú nevelés-oktatás különböző évfolyamain
*Az erkölcsi fejlődés szakaszai a kognitív pszichológia irányzatának követői szerint: (J. Piaget, Kohlberg; Gilligan) szakaszolása. A nemek közötti eltérések bemutatása.

A Nat (2012) tudás- és tanulásértelmezését az erkölcsi nevelés terén:
*Az erkölcsi nevelés és a művészetoktatás kapcsolatát Hámori József - és Freund Tamás professzor kutatásainak értelmében.

- Legyen képes a "saját" intézményi adaptációs lehetőségeinek - műhelymunkában való - előkészítésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A résztvevők készítsenek prezentációt (a továbbképzésen "mini-tantestületekben" elgondoltak és bemutatottak mintájára), amely tartalmazza az általa képviselt ("saját") intézményi adaptációs lehetőségének bemutatását, 1. vagy 5. évfolyam egy-egy negyedévére, minimum 6* maximum 10 dia formájában. A prezentációt a képzés befejezését követő 14 napon belül kell benyújtani a képzőnek.

*A 6 dia indoklása: az iskolai negyedévek kb 6 hetes ciklusokban megragadhatók, aztán szünetek következnek.

Értékelési szempontok:
-megjelenik benne a Nat (2012) alapfokú nevelés-oktatás pedagógiai szakaszára megfogalmazott értékek, tulajdonképpen a javasolt Erkölcstan kerettanterv tematikus csomópontjainak egyfajta feldolgozási lehetőségei (melyej a helyi tantervbe beépíthetők) .Első évfolyamon a tantárgy középpontjában a gyermeki személyiség álljon, melynek formálását multidiszciplináris (praktikusan kereszttantervi) szemléletben kell kidolgozni. Ezek lehetnek az életkornak megfelelő erkölcsi kérdéseket felvető történetek, mesék; témanapok. Tükröződjék a kidolgozott anyagban, hogy az erkölcstan a tanulókra nem közlések befogadóiként, hanem a tanulási folyamat aktív – gondolkodó, kérdező, mérlegelő, próbálkozó, vitatkozó és útkereső – résztvevőiként tekint.
Ötödik évfolyamon: az azonosulás; nemi és/vagy etnikai identitás; önismeret és társas kultúra; érzelmi - indulati élet szabályozása; esztétikai tudatosság; a magatartást befolyásoló értékek és erények mint az identitás részei jelenjenek meg; a meséken kívül a mondák, egyéb irodalmi alkotások, felelős állampolgárként a test és lélek egészségének problematikája, vagy a kapcsolatok: barátság, szeretet megjelenési formái, kortársi csoportok vagy a társadalmi együttélés formái adják az órák vagy tanórán kívüli megoldásokat. Mindezt tartalmazzák a prezentációk.
Az egyes tanegységek lehetnek 45 perces órák, tanulmányi kirándulások, s más, tanórán kívüli tevékenységek, pl.:projektorientált feldolgozások.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; tanító, bármely szakos általános iskolai tanár; pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nem lehetséges

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: igény szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 35000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: szükség esetén szállás, étkezés, útiköltség