• A képességkibontakoztató és az integrációs fejlesztéshez szükséges pedagógiai ismeretek elsajátítása, elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése érdekében (30 óra)
PDF Nyomtatás E-mail

A továbbképzés megnevezése: A képességkibontakoztató és az integrációs fejlesztéséhez szükséges pedagógiai ismeretek elsajátítása, elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése érdekében

Szervezõ neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0446-06
Alapítási engedély szám: 107/40/2016
Alapító neve: ÖNKONET Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 04. 01.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzésen résztvevő pedagógusok
• ismerjék meg a képességkibontakoztatás és az integrációs felkészítés szabályainak jogszabályi hátterét;
• váljanak érzékennyé a hátrányos helyzetű gyermekek sajátosságaira;
• legyenek tisztában a másság és kisebbség problémáival;
• ismerjék meg azokat a pedagógiai módszereket, amelyek alkalmasak lehetnek a képességkibontakoztatás és az integráció fejlesztésének elősegítésére;
• legyenek alkalmasak egyéni fejlesztési tervek elkészítésére.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A hátrányos helyzet és a társadalmi leszakadás elsősorban nem oktatási nevelési probléma, de a társadalmi kirekesztettség elleni fellépésnek az oktatás az egyik legfontosabb terepe. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) egy pedagógiai keretrendszer, amelynek célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése a köznevelési intézményekben. Az IPR nem ad meg részletes tantervi (oktatási) tartalmakat vagy konkrét alkalmazható tanítási programot, hanem egy olyan sajátos eszközrendszert (képesség-kibontakoztatás, integrációs felkészítés) ajánl, amely révén a köznevelési intézmény a különböző eredetű hátrányok csökkentését, az együttnevelés pedagógiai esélyeit jelentősen növelheti.

A továbbképzés célja, hogy a képzésen résztvevő pedagógusok
• ismerjék meg a képességkibontakoztatás és az integrációs felkészítés szabályainak jogszabályi hátterét;
• váljanak érzékennyé a hátrányos helyzetű gyermekek sajátosságaira;
• legyenek tisztában a másság és kisebbség problémáival;
• ismerjék meg azokat a pedagógiai módszereket, amelyek alkalmasak lehetnek a képességkibontakoztatás és az integráció fejlesztésének elősegítésére;
• legyenek alkalmasak egyéni fejlesztési tervek elkészítésére.

A képzés főbb tematikai egységei:
1. A képzés jogszabályi háttere
2. Másság és kisebbség
3. A pedagógiai eszközrendszer a képesség-kibontakoztató felkészítés érdekében
4. A képességkibontakoztatásra és integrációra való felkészítés

A képzés gyakorlatorientált képzés (elméleti órák száma 3,5; gyakorlati órák száma: 26,5), melynek során a résztvevők egyéni illetve csoportmunkák keretében sajátítják el azokat a pedagógiai módszereket, amelyek alkalmasak az IPR eszközrendszerének megismerésére/alkalmazására.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
• részvétel az összóraszám 90%-án;
• egyéni fejlesztési terv (3-8 oldal) készítése, amely a képesség-kibontakoztató és integrációra való felkészítés pedagógiai módszereit tartalmazza
értékelési szempontok:
• a helyzetelemzés, a célok, a feladatok koherenciája
• a feladatok konkrét megvalósulásának lehetőségei
• a megvalósíthatóság fenntarthatóságát biztosító elemek megléte.


Az elõírt tartalmi követelmények:
• a résztvevő pedagógusok ismerik a a képességkibontakoztatás és az integrációs felkészítés szabályainak jogszabályi hátterét;
• alkalmasak a másság és kisebbség problémáinak felismerésére;
• ismerik azokat a pedagógiai módszereket, amelyek alkalmasak a képességkibontakoztatás és az integráció fejlesztésének elősegítésére;
• képesek egyéni fejlesztési tervek elkészítésére.


Az ismeretek számonkérésének módja:
egyéni fejlesztési terv készítése, amely a képességkibontakoztató és integrációra való felkészítés pedagógiai módszereit tartalmazza
értékelési szempontok:
- a helyzetelemzés, a célok, a feladatok koherenciája
- a feladatok konkrét megvalósulásának lehetőségei
- a megvalósíthatóság fenntarthatóságát biztosító elemek megléte.

egyéni fejlesztési terv (3-8 oldal terjedelemben) benyújtása a tanfolyam végét követő két héten belül

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nem lehetséges

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: igény szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: megállapodás szerint szállás, étkezés, útiköltség