• Kecskeméti iroda
PDF Nyomtatás E-mail

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális

Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda

6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor

Telefon: 30/915-9915

 

Az ÖNKONET Tanácsadó és Szolgáltató Kft 1998-ban alakult, azzal a céllal, hogy elsősorban a közoktatásban érintettek (fenntartók, intézmények) számára nyújtson magas színvonalú, minőségi szolgáltatásokat, hogy az iskolafenntartói és intézményi feladatok ellátását segítse elemzéssel, tanácsadással, képzéssel.

2008-ban Kecskeméten megalakította Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Irodáját annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat, a megszerzett szakértelmet és tapasztalatot partnerei minél szélesebb körből elérhessék

Cégünk szakértői nagy tapasztalattal rendelkeznek a pedagógus továbbképzési tananyagok, módszerek és programok, a kompetencia alapú oktatás-képzés, valamint a pedagógus-továbbképzési tréningek kifejlesztésében és megvalósításában.

Szakértőink szakmai kompetenciái:

- intézményvezetői gyakorlat

- közoktatási intézményfejlesztési gyakorlat

- program és taneszköz-fejlesztői gyakorlat

- helyi pedagógiai programok és helyi tanterv készítésében szerzett gyakorlat

- szaktantárgyi tanítási gyakorlat

- szaktanácsadói, szakértői gyakorlat

- közigazgatási és államigazgatási gyakorlat

- közbeszerzési gyakorlat

- uniós pályázatírói gyakorlat

 


SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSAINK

pedagógus továbbképzés

Pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése

- Segítség a továbbképzési program elkészítéséhez

- Nevelőtestületi értekezletekre előadó biztosítása

- Helyi, regionális konferenciák szervezése, lebonyolítása

- Tájékoztató az akkreditált pedagógusképzésekről

- Tájékoztatás a közoktatási jogszabályokról és munkajogi kérdésekrőlAkkreditált tanfolyamok

- „Mindenki tehetséges valamiben!”- moduláris tehetséggondozó képzés pedagógusoknak

- Uniós pályázatkészítési technikák és eljárások

- Hatékony együttnevelés az iskolában (IPR)

- Kooperatív módszertanra épülő együttműködés

- Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés

- A digitális tábla használata

- A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása

- Tanórai differenciálás

- Hatékony tanuló-megismerési technikák

- A projektpedagógia, epochális oktatás

- Intézményfejlesztés és programadaptáció a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjához-inklúziójához (SNI)

- Projekt- és változásmenedzsment alapismeretek közoktatás-fejlesztési projektben résztvevők számára

- Számítógép-kezelés, Internet-használat

- Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása

- A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában

- A szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése

- A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés

- Drámapedagógia az iskolában

- Az óvoda-iskola átmenet támogatása

- A nem szakrendszerű és a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére fejlesztett programcsomagok kapcsolata

- A matematika kompetenciaterületi anyagok bevezetésének megkönnyítésére szolgáló továbbképzés

- A szövegértés - szövegalkotás kompetenciaterületi anyagok bevezetésének megkönnyítésére szolgáló továbbképzés

- Mozgókép- és médiaismeret tanártovábbképzés/távoktatás

Rövid képzések, tréningek

- Kreatív tréning közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek

- Ügyfélkommunikációs tréning

- Konfliktuskezelés

- Előítélet

A szakmai szolgáltatásokhoz és a képzésekhez kapcsolódó eszközeink

- Az intézmény szervezeti kultúrájával kapcsolatos kérdőív (óvoda, iskola)

- A pedagógiai és nevelési program változtatásával kapcsolatos igények és elvárások (óvoda, iskola)

- Az intézmény és a fenntartó önkormányzat kapcsolatát feltáró kérdőív

- Tanulói kérdőív (általános- és középiskola)

- Szülői kérdőív (általános- és középiskola)

- Pedagógus kérdőív (óvoda, általános- és középiskola)

- Az intézmény gazdálko­dásával kapcsolatos teljes körű kérdőív


intézmény fenntartási, igazgatási szolgáltatás

Közoktatás területén

Szakmai ellenőrzések

- A pedagógiai programok megvalósulásának vizsgálata

- Pedagógiai programok átdolgozása

- Intézményi beszámolók értékelése

- Tantárgyfelosztások vizsgálata

- Minőségirányítási programok vizsgálata

- Törvényességi ellenőrzések

- Az intézményi dokumentumok elemzése

Tanácsadás

- Helyi önkormányzati közoktatás-irányítási döntéstámogató rendszer kialakítása, fejlesztése

- Hatályos jogszabályok és a helyi önkormányzati közoktatási koncepciók, a tantervek és az intézményi szakmai programok összhangjának vizsgálata

- A helyi önkormányzat közoktatás-tervezési és közoktatás-finanszírozási rendszerének korszerűsítése

- Intézményvezetői pályázatok szakértése

- Többcélú intézmények létrehozására, működtetésére, vagy megszüntetésére vonat­kozó szakértői tanácsadás

- Kistérségi együttműködések segítése

- Kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás megtervezése, megszervezése, ellátása

- Részvétel a fenntartó dön­tés-előkészítő munkájában

Közművelődés területén

- Szakmai és törvényességi ellenőrzések, vizsgálatok a közoktatási területhez hasonlóan

- A közművelődés területén közreműködők továbbkép­zése

- Kulturális rendezvények, események szervezése, lebonyolítása, dokumentálása

- Helyi/térségi tájékoztató anyagok (nyomtatott, elektronikus) készítése, terjesztése

- Részvétel a fenntartó döntés-előkészítő munkájában


REFERENCÁK

Tehetséggondozási tevékenységgel kapcsolatos pályázatok szakmai anyagának elkészítése, tehetséggondozó programok kidolgozásának, tehetséggondozó műhelyek, táborok megvalósításának segítése

„A zene mindenkié!” – Házi zenei tábor a KMOI M. Bodon Pál Zeneiskolájában

„Nézz körül!” – 30 órás környezetvédelmi tehetségműhely a kecskeméti Szentkirályi Óvodában

„Hagyományaink” – 30 órás tehetségműhely a kecskeméti Szentkirályi Óvodában

„Kreatív klub” – 30 órás tehetségműhely a BELOVA Magyar Ilona Általános Iskolájában

„Színészek az ifjúságért tehetségműhely” – 30 órás tehetségműhely a Színészek az Ifjúságért Alapítvány gondozásában

„Így látjuk mi…” – 30 órás tehetségműhely az INNOE számára

„Játsszunk az anyagokkal!” és „Váljék egészségedre!” – 60 órás tehetségműhely és tábor a Kecskeméti S.O.S. Gyermekfaluban

Tehetségsegítő szervezetek együttműködése a Kecskeméti S.O.S. Gyermekfaluban folyó tehetségsegítő munka megvalósításáért

„Angol” és „Néptánc” – 60 órás tehetségműhely a kecskeméti Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolájában

„Ügyes kezek” – kézműves tehetséggondozó műhely a KMOI Hosszú utcai Óvodájában

„Médiaismeret, mozgóképkultúra” – 60 órás tehetségműhely a KMOI Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolájában

„Az én városom” – 60 órás tehetségműhely és tábor a kecskeméti Vörösmarty Általános Iskolában