• Cégismertető
PDF Nyomtatás E-mail

Az Önkonet Kft 1998-ban  alakult, és mára az oktatási piac mértékadó szereplőjévé vált.

Kiemelt céljaink:
•         a fenntartói és intézményi feladatok ellátásának segítése tanácsadással, képzéssel, mérésekkel, helyzetelemzéssel, stratégia kidolgozásával és a megvalósításban való közreműködéssel, könyvkiadással;

•         a nem formális és informális oktatás, képzés elterjesztésében való közreműködés;

•         a vállalkozói szféra résztvevői számára piacképes tudás, mobilizálható ismeretek átadása.

Főbb tevékenységeink:

•         tréningek és akkreditált képzések megtartásával, valamint szakértői elemzésekkel, szaktanácsadással az oktatási, képzési intézmények vezetőinek és pedagógusainak segítése az uniós pályázati lehetőségek területén;

•         a társadalmi érzékenységet, ill. az integrációs oktatás iránti pozitív hozzáállást növelő, valamint a kompetencia alapú oktatást segítő képzések kidolgozása és megvalósítása;

•         az élethosszig tartó tanulás támogatása programkidolgozással és -megvalósítással;

•         pályázati projektek menedzselése a határon túli magyar oktatási intézményekkel együttműködve;

•         könyvkiadás.

Szakembereink

•         Főállású munkatársaink többéves, sokrétű tapasztalattal rendelkeznek a pedagógia, az intézményirányítás, intézményfenntartás és az államigazgatás területén,

•         Büszkék vagyunk arra, hogy szakértőink itthon és nemzetközileg is elismert szakemberek, többek között programakkreditáció, tanügyigazgatás, szervezet-fejlesztés, felnőttképzés, szociológia, pszichológia, szaktanácsadás és pedagógiai szakszolgáltatás tekintetében.

A szervezet

•         Önkonet Szolgáltató és Tanácsadó Kft

•         Önkonet Regionális Felnőttképzési Iroda


Referenciáink

Magas szintű szakmaiság, korrektség, megbízhatóság. Ilyen értékeléseket kaptak cégünk és  szakértőink a fenntartók és intézmények részéről, az elmúlt évek során nyújtott képzési és szaktanácsadási szolgáltatásaink kapcsán.

Néhány téma az elmúlt évek során végzett szolgáltatásokból:

•         Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények pedagógiai, közoktatásjogi elemzése, és gazdálkodási helyzetelemzés, hosszú távú koncepció kialakítása,

•         Helyi önkormányzati közoktatás-irányítási döntéstámogató rendszer kialakítása, fejlesztése,

•         Hatályos jogszabályok és helyi önkormányzati közoktatási koncepciók, a tantervek és az intézményi szakmai programok összhangjának vizsgálata,

•         Közoktatási intézmények szakmai szempontok szerinti ellenőrzése - jogszabály alapján,

•         Helyi önkormányzati és közoktatási intézményi mérési, értékelési rendszer kialakítása, fejlesztése,

•         A helyi önkormányzat közoktatás-tervezési és közoktatás-finanszírozási rendszerének korszerűsítése,

•         A helyi önkormányzat esélyegyenlőségi tervének elkészítése,

•         Közoktatási intézmények igazgatási, szerkezeti, szervezeti korszerűsítése,

•         Nevelési- pedagógiai programok megvalósításának nyomon követése, módosítása,

•         A cigány kisebbségi oktatás, illetve felzárkóztató oktatás szakmai fejlesztése,

•         A nemzetiségi oktatás szakmai fejlesztése, a célkitűzések megvalósulásának ellenőrzéséhez és értékeléséhez szakértői segítség nyújtása,

•         Kistérségi Társulások, projektirodák kialakításának ösztönzése,

•         Közoktatási humánszolgáltatók intézményi minőségirányítási programjának továbbfejlesztésének, a fejlesztés irányainak kidolgozásának szakmai segítése,

•         Fenntartói és intézményi minőségirányítási programok kidolgozásának szakmai segítése, a bevezetés segítése, nyomonkövetése,

•         2009-2011-ben több mint 400 pedagógus továbbképzés megtartása a TÁMOP 3.1.4-es pályázat keretén belül Magyarország mintegy 80 településén

•         2009-2011-ben 27 530 óra szaktanácsadás, mentorálás a TÁMOP 3.1.4-es pályázat keretén belül Magyarország több mintegy 80 településén